Başarı için yol arkadaşınız

Ajansımız uluslararası kurumların Türkiye pazarına entegrasyonlarına destek sağlamak için 1996 yılında kuruldu.  25 yıllık serüvenimizde birçok markanın pazarda doğru şekilde konumlanması için güçlü bir itici güç olduk ve yerelde yapılanmalarına destek sunduk.

Bu süreçte markaları Türkiye pazarında önemli bir güç haline getirecek stratejik, pazarlama odaklı bir yaklaşım uygulayarak, birçok ajanstan farklı bir yol izledik. Başarı sağlamak için kurgulanan metodumuza  ise Optimore Yaklaşımı adını verdik. Pazar ne yönde değişirse değişsin müşterilerimizin hedefe ulaşmalarına yardımcı olmak için Optimore Yaklaşımı’nı zamanın ruhunu yakalayarak sürekli geliştirdik.

Son 25 yılda dünya büyük değişimlere sahne oldu, özellikle tüketici davranışlarının, teknolojinin ve medyanın işleyişinin büyük ölçüde değişimine tanıklık ettik. Bugün bu değişimin hızı giderek daha fazla artıyor. Yönetim ve yasal değişiklikler, COVID-19 küresel salgını gibi krizlerin tümü, iş hayatının hızlanan ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir iletişim biçimine duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

Spesifik ihtiyaçlar için optimum yaklaşım

Neden Optimum? Ajansımız için ‘optimum’ kelimesini tesadüfen seçmedik; Optimum, büyüme, üretim veya başarı için en uygun durum ve olumlu bir sonuca ulaşmak için en çok destek olan, yani ‘en iyi’ ‘en doğru’ anlamına geliyor. Dünya üzerindeki herkesi derinden etkileyen küresel salgın, ‘büyüme ve başarı için en uygun ortamı’ yaratmanın büyük bir ihtiyaç olduğunu büyük harflerle ortaya koydu. OptimoreGroup çağın gereksinimlerine uygun şekilde, daha az pazarlama eforuyla daha fazla değer yaratmak ve her müşterimiz için optimum desteği sağlamak üzere kuruldu.

Optimore Grup, uzmanlaşmış bölümlerimiz aracılığıyla özel müşteri ihtiyaçlarına odaklanmamızı sağlıyor:

OptimumDirection – Müşterilerin değişen ihtiyaçları için stratejiler geliştirmek

OptimumHealth – Sağlık kuruluşları ve ilaç şirketleri için entegre iletişim hizmetleri sunmak

OptimumBrand – B2C ve B2B markaları için fark yaratan iletişim hizmetleri kurgulamak

OptimumStartup – Start-up ve scale-up girişimlerin ihtiyaçlarına özel strateji ve iletişim hizmetleri sunmak

OptimumRepresentation – Pazarda doğru temsil ile markalar için GSA hizmetleri

Zorlukların üstesinden gelmek için optimize edilmiş yeni bir yaklaşımla lider pozisyon edinmek istiyorsanız size uygun Optimore bölümü ile iletişime geçin.

Optimore Yaklaşım neden işletmeniz için'optimum' sonucu sağlar?

Metodumuz, müşterilerimiz tarafından talep edilen iş ve iletişim sonuçlarını sağlamak için altı adım içeriyor. Her adım, sonuca ulaşmayı hızlandırmak, ardından da onu sürdürülebilir kılmak için tasarlandı. Optimore Yaklaşım, başarıya giden yolda ilk ivmeden, pazarda güçlü bir konumlandırma oluşturmaya kadar her adımı kapsıyor.

1. SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM – Birçok ajansın tersine, biz süreç yönetiminde faaliyete değil sonuca odaklı bir yaklaşımla ilerliyoruz. Öncelikle müşterimizle ulaşmak istedikleri iş hedefleri konusunda karşılıklı uzlaşıyoruz. Bu hedefler, stratejimizin ve iletişim aktivitelerimizin odağında yer alıyor.

2. BARİYERLERİ KALDIRIYORUZ – Metodumuz büyüme ve başarı için en elverişli ortamı yaratmak üzere tasarlandığından, “en iyisini ummaya” veya “aktif görünmek için aktif olmaya” inanmıyoruz. Bunun yerine Optimore Yaklaşım, başarıya giden yolda kritik engelleri tanımlar, akıllı iletişim yoluyla bunları ortadan kaldırmanın veya bunlardan kaçınmanın bir yolunu bulur.

3. HEDEF KİTLELERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ – İstenilen sonuçlara ulaşmak için başarı üzerinde en fazla etkiye sahip olacak kitleleri belirleyerek, her hedef kitleyi -öncelik sırasına göre- harekete geçirmek için özel bir strateji ile ilerliyoruz. Basit görülebilir, ancak bazen ulaşılması gereken en önemli kitleler geleneksel bir PR ajansının hedefleyeceği kitleler olmayabilir.

4. İLHAM VEREN EYLEM – Büyümenin temelinde kitlelerin harekete geçmesi yatar. Bu nedenle, müşterilerimizin kendi müşterileri için çözdüğü sorunları belirleyip, bunları hedef kitlede doğru eylemi yaratmak için kullanırken, müşterimizin temel amacını da ortaya koyuyoruz. Simon Sinek tarafından sadelikle ortaya konan yaklaşımla, hedef kitleye müşterilerimizin var olmasına NEDEN önem vermeleri gerektiğini ve bu hikâyeyi neden önemsemeleri, paylaşmaları gerektiğini anlatıyoruz ve onları harekete geçiriyoruz.

5. BAĞLANTILARIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ – Birçok ajans, hikayenizi anlatmanın sonuç almak için yeterli olacağını düşünür. Biz ise başarı için optimum ortamı sağlamayı hedeflediğimizden, kampanyalarımıza ivme kazandıracak ve müşterilerimizin işlerini hızlandıracak yerel & uluslararası bağlantıları belirliyor ve aktive ediyoruz.

6. DUYGUSAL BAĞ OLUŞTURMA – Optimore Yolu müşterilerimizin iş yapış süreçlerine ivme kazandıracak atılımlar yaratmak için tasarlandı. Yarattığımız ivmenin sürdürülebilir olması için müşterimiz ve hedef kitlesi arasında kalıcı bir duygusal bağ oluşturabilecek etkinlikler tasarlamayı da ihmal etmiyoruz.

2021, her kurumun yeni bir başlangıca, büyüme için atılım yapmaya ihtiyaç duyduğu bir yıl olacak. Optimore Yaklaşım’ın arzu ettiğiniz sonuçları üretmesini istiyorsanız, uzman bölümlerimizden biriyle irtibata geçin.

Many agencies focus on activity. We focus on achieving outcomes. We agree with each client the business outcomes they want to achieve most. These outcomes become the focus of our strategy and communications action. For example, when a new joint venture in bathroom and sanitary ware wanted to become a leading player in just three years, in a market with a dominant player, the strategy we developed not only achieved this aggressive goal in just two years but also changed the way Turkish consumers think about their bathrooms. It was triggering this change in consumer attitudes that delivered the breakthrough our client needed.

Because our method is designed to create the most favorable environment for growth and success’, we don’t believe in ‘hoping for the best’ or ‘activity for activity’s sake’. Instead, the Optimore Way identifies any significant barriers to success and finds a way to remove or avoid them through intelligent communications. For example, when a client entered the Turkish market as a drainage supplier for construction projects, it faced the significant barrier of local competition with lower prices. To create the revenue opportunities our needed, we repositioned it as a water management company and targeted vertical sectors like architects, airport operators, stadia owners and local government planners, who were looking for solutions to recent flooding problems. By focusing on their Why rather than their WHAT, we helped our client make the breakthrough they needed to succeed.

To reach the desired outcomes, we identify the audiences that will have the most influence on success, so that we can activate each audience in priority order. This may sound obvious, but sometimes the most important audiences to reach aren’t the obvious ones a traditional PR agency would target. For example, for our sanitaryware client, rather than just focusing on awareness building through press coverage, we helped to create a new generation of dealers that helped to position our client as a cool brand with a new approach to bathrooms.

Achieving growth needs people to take action. So, we identify the business and personal pains a client solves for their customers and then use these to trigger the right action from the client’s audiences. We do this by bringing the client’s Purpose to the surface. As Simon Sinek so simply explained, we tell our clients’ audiences WHY they should care that our clients exist and why they should share our clients’ story with everyone they know. For example, by making bathrooms a sanctuary for consumers, we drove significant sales. By positioning our client as a solution for water management problems they secured contracts from stadia, airports, and municipalities.

Many agencies hope that telling your story will be enough to deliver results. Because we aim to deliver the optimum environment for success, we identify local, and international, connections that will add impetus to our campaigns and deliver business momentum for our clients. For example, for a competition for a Turkish online bank, we used a connection with Vogue magazine to offer a prize of tickets to Elton John’s party during the Oscars, with the winners dressed in clothes designed by a high-profile Turkish designer! This campaign triggered a significant increase in banking customers and positioned our client as a very cool brand.

As you will see above, the Optimore Way is designed to create breakthroughs that deliver impetus for our clients. But to ensure the business momentum we create is sustained, we design activities that forge a lasting emotional bond between each client and their audiences. For example, to help our online banking client to attract new consumers, we organised a series of competitions associated with dream holidays (travel/holidays is the number three priority in Turkey after a home and car). Mobile banking customers received entry to a competition for their banking transactions. Over a four-year period, the number of customers are significatly increased and the mobile/internet banking arm became more and more popular in the market.